Timmerpanelen

 

Grenen Timmerpanelen FSC Dikte : 18 mm
85
X
25 cm / 30 cm / 40 cm
115
X
25 cm / 30 cm / 40 cm
205
X
25 cm / 30 cm / 40 cm / 50 cm / 60 cm
235
X
25 cm / 30 cm / 40 cm / 50 cm / 60 cm
265
X
25 cm / 30 cm / 40 cm / 50 cm
     
Grenen Timmerpanelen FSC Dikte : 28 mm
145
X
60 cm / 78 cm
205
X
25 cm / 30 cm / 40 cm / 60 cm / 78 cm
235
X
25 cm / 30 cm / 40 cm / 60 cm / 78 cm
265
X
60 cm
     
Vuren Timmerpanelen FSC Dikte : 18 mm
85
X
20 cm / 25 cm / 30 cm / 40 cm / 50 cm
115
X
20 cm / 25 cm / 30 cm / 40 cm / 50 cm
205
X
20 cm / 25 cm / 30 cm / 40 cm / 50 cm / 60 cm
235
X
20 cm / 25 cm / 30 cm / 40 cm / 50 cm / 60 cm
385
X
25 cm / 30 cm / 40 cm / 50 cm
     
Vuren Timmerpanelen FSC Dikte : 28 mm
145
X
60 cm / 78 cm
205
X
30 cm / 40 cm / 50 cm / 60 cm
235
X
30 cm / 40 cm / 50 cm / 60 cm